Psychiatria pre prax 5/2007

Deset let od povodní na Moravě

MUDr. Helena Kučerová, HonDG.

Autorka rekapituluje události před 10 lety, kdy povodně zasáhly třetinu České republiky, mj. i oblast působení její ordinace. Autorka se zaměřila na období od 7. 7. 1997, kdy povodeň nastala, do konce měsíce srpna toho roku. V té době bylo ošetřeno v její ordinaci téměř o polovinu méně klientů než v letech předchozích i následujících. Povodně prožívali i lidé, kteří jimi nebyli přímo zasaženi, ani neměli zasažené příbuzné. Mezi ošetřenými převažovaly osoby s diagnózou schizofrenního okruhu (48 %) a okruhu maniodepresivního (33 %). Ve sledovaném období a regionu nebyla zaznamenána žádná dokonaná sebevražda ani suicidální pokus. Autorka se domnívá, že katastrofa potlačila sebedestruktivní tendence jedinců a naopak v nich probudila pocity sounáležitosti a vůle přežít.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť