Psychiatria pre prax 2/2022

Deprese u starších osob

Doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

K nejčastějším duševním onemocněním vyššího věku patří kromě poruch paměti depresivní poruchy. Etiologie tohoto závažného interdisciplinárního onemocnění bývá často komplikovaná. Při vzniku deprese ve vyšším věku hrají důležitou roli jednak biologické faktory a psychosociální stres, menší roli hrají genetické faktory. Deprese per se může být příčinou sociální deprivace, osamělosti, potíží v každodenních činnostech. Zvyšuje riziko zneužívání alkoholu, léků, sebezanedbávání. Má vliv nejen na nemocného samotného, ale i na jeho blízké okolí. Stojí i za zvýšenou spotřebou zdravotních a sociálních služeb. Antidepresivní terapie je efektivní a bezpečná.

Kľúčové slová: deprese, starší pacienti, demence, farmakoterapie

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Psychiatria pre prax. Objednať časopis

Late-life depression

The most common disorder in an advanced age except dementia remains late-life depression. Ethiology of this serious process is complicated. There are important factors such as biological factors, psychosocial stress, and in lesser extent genetic factors. Depression by itself can cause social deprivation, isolation, and complication in daily life. It increases risk of alcohol and drug consumption and loss of self-care. Depression influences not only patient bud also his relatives. It presents not only an escalating financial drain on the patient’s family and estate but also a public health concern. Antidepressant treatment is effective and safe.

Keywords: depression, elderly patients, dementia, pharmacotherapy