Psychiatria pre prax 3/2006

Deprese u schizofrenie

doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D., MUDr. Jan Čermák

Souběžný výskyt depresivních příznaků u schizofrenie je častý, studie odhadují jejich incidenci až 65 %. Deprese se může vyskytnout v kterékoliv fázi schizofrenního onemocnění, u prvních epizod i chronických nemocných, v prodromální fázi, během akutní epizody schizofrenie nebo jako postpsychotická deprese. Popisována je také farmakogenně navozená deprese po terapii klasickými antipsychotiky. Deprese u schizofrenie je spojena se zvýšeným rizikem suicidálního jednání. Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit komorbidní depresi od sekundární deprese, ostatních symptomů schizofrenie a jiných psychiatrických poruch. Lékem volby jsou antipsychotika druhé generace (A2G). Jejich antidepresivní účinek je dobře zdokumentován, některá z nich mají i prokázaný efekt antisuicidální. Uplatnění antidepresiv je v terapii závažnější postpsychotické deprese, pokud se neprokáže efekt A2G.

Kľúčové slová: schizofrenie, depresivní syndrom, suicidium, antipsychotika druhé generace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DEPRESSION IN SCHIZOPHRENIA

Concurrent depressive symptoms in schizophrenia are frequent; their incidence is estimated up to 65 %. Depression can occur in any phase of schizophrenia: first episode or chronic illness, during prodromal phase, acute episode, or as a postpsychotic depression. Some authors report a drug-induced depression after treatment with classical antipsychotics. Depression in schizophrenia is associated with increased risk of suicidal behavior. Diagnostics should differentiate comorbid depression from secondary depression, other schizophrenia symptoms, and other psychiatric conditions. Treatment of choice are second-generation antipsychotics (2GA). Their antidepressant efficacy has been sufficiently documented, some of them also showed anti-suicidal effects. Antidepressants may be used in treatment of more severe postpsychotic depression, if there is not sufficient treatment response to the 2GA.

Keywords: schizophrenia, depressive syndrome, suicide, second-generation antipsychotics.