Psychiatria pre prax 5–6/2010

Depotný olanzapín a jeho využitie v praxi

MUDr. Marek Zelman

Už od čias objavenia prvej antipsychotickej medikácie v 50. rokoch minulého storočia sa pacienti so schizofréniou a psychiatri stretávajú s fenoménom non-kompliancie vedúcim k častejším relapsom ochorenia s negatívnym dopadom na všetky sféry fungovania. Depotné formy klasických neuroleptík uvádzané od roku 1964 flufenazínom dokážu minimálne u istej časti pacientov významne ovplyvniť pravidelné užívanie potrebnej dávky antipsychotika. Posledných 10 rokov vývoja nám prinieslo v depotnej forme aj nové antipsychotické preparáty druhej generácie (v súčasnosti dostupný dlhopôsobiaci risperidón a depotný olanzapín), v ktorých sa spájajú výhody atypických antipsychotík s vyššou účinnosťou a nižším výskytom nežiaducich účinkov oproti prvej generácii s možnosťou ich podávania v niekoľkotýždňových intervaloch s pozitívnym vplyvom na komplianciu.

Kľúčové slová: depotné atypické antipsychotiká, olanzapín, kompliancia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Depot olanzapine and its utilisation in practice

Since discovery of first antipsychotic pharmacological treatment in 1950s schizophrenic patients and psychiatrist deal with noncompliance. Non-compliance is an important issue in managing schizophrenia that leads to an increased likelihood of relapse which is associated with adverse clinical, social and economic consequences. The first depot neuroleptic drug introduced in 1964 fluphenazine can have (at least with some patients) significant impact on treatment when administrated in sufficient dose of antipsychotic medication. Drug development during the last decade brings out a new generation of antipsychotic depot medication (currently available long-acting risperidon and depot form of olanzapine). They are more efficient and have fewer adverse side effects compare to first generation. Also its benefit is coupled with several week interval of depot administration which leads to better compliance.

Keywords: depot atypical antipsychotics, olanzapine, compliance.