Psychiatria pre prax 3/2003

Deliriózní stavy nealkoholové etiologie

MUDr. Jana Zmeková

Delirium je urgentní psychiatrická situace, pacienti s tímto klinickým syndromem mají významně vyšší morbiditu a mortalitu ve srovnání s jinými klinickými entitami. U deliriózních pacientů je přítomna pestrá psychopatologická symptomatologie a jsou často doporučováni k psychiatrickému posouzení. Chybná diagnostika má za následek časovou prodlevu nutné intervence. Delirium může být iniciálním příznakem mnoha medicínských situací u pacientů se somatickou diagnózou a léčbou, kteří jsou odesláni k psychiatrickému vyšetření. Příčina deliriózního stavu je často iatrogenní.

Kľúčové slová: delirium, urgentní psychiatrie, anticholinergní vedlejší účinky, somatogenní poruchy, rizikové faktory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Delirium not due to alcohol consumption

Delirium is a medical emergency. Patients with delirium have greater morbidity and mortality than other patients. Delirious patients may present with various psychiatric symptoms and are often referred to a psychiatrist for evaluation. Misdiagnosis results in delay of appropriate medical intervention. Delirium may be the initial presentation of a number of medical conditions and it is common among medically ill populations that psychiatrists are asked to assess and the cause of delirium is often iatrogenic.

Keywords: delirium, psychiatric emergencies, anticholinergic side effects, systemic disorders, risk factors.