Psychiatria pre prax 6/2006

Dávkování antipsychotik v léčbě schizofrenie

MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Schizofrenie je závažné onemocnění s počátkem zejména v dospívajícím a mladším dospělém věku, ve vysokém procentu s chronickým průběhem. V léčbě je nezbytná dlouhodobá antipsychotická medikace jak ke zvládnutí akutní fáze, tak i v profylaxi dalšího relapsu onemocnění. Při léčbě AP je riziko rozvoje řady nežádoucích účinků, které mají dopad na akutní i dlouhodobou compliance v léčbě. Jednou z možností prevence rozvoje nežádoucích účinků je i správně zvolené dávkování těchto preparátů. Přehledu faktorů, kterým je důležité věnovat pozornost při zvolené dávce AP, je věnován tento článek.

Kľúčové slová: antipsychotika, schizofrenie, dávkování, D2 okupance, compliance, nežádoucí účinky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DOSING OF ANTIPSYCHOTICS IN THE TREATMENT OF SCHIZOPHRENIA

Schizophrenia is a serious disorder with the beginning especially in the adolescent and early adult ages. There is a high percentage of chronic course in this disorder. Long-term antipsychotic medication is necessary in the treatment, first in the treatment of acute state and then in the profylaxis of relapses. During the treatment of antipsychotics is the risk of development of adverse events, which has an influence on acute and long-term compliance. One of the possibilities of prevention of development of adverse events is an adequate dosage of this medication. The survey of factors, which are necessary to pay attention for choosing of the dose of antipsychotics, is presented in this article.

Keywords: antipsychotics, schizophrenia, dosage, D2 occupancy, compliance, adverse events.