Psychiatria pre prax 3/2022

Cyklotymie

MUDr. Marián Kolenič, Ph.D., PhDr. Andrea Dally, Mgr. Tereza Hartmannová, Mgr. Kateřina Urbanová, Ing. Pavel Vostatek, Ph.D., MUDr. Maximilian Haas, MUDr. Filip Španiel, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Hájek, Ph.D., MUDr. Tomáš Novák, Ph.D.

Cyklotymie je charakterizována jako psychická porucha s dlouhodobým střídáním nálad od mírné deprese po mírné elace. Přes spletitý historický vývoj je tato diagnostická jednotka pořád spojována s částečnou kontroverzí, převážně ve smyslu afektivní versus temperamentové poruchy. Zmíněná kontroverze se spolupodílí na nižším zájmu o detailnější zkoumání cyklotymie, což vede k nedostatečným údajům o adekvátních postupech léčby. Dopad na kvalitu života a běžné fungování přitom může být u pacientů trpících touto psychickou poruchou zásadní. V článku jsme se zaměřili na přehled historického vývoje, klinický obraz, diagnostické možnosti včetně digitálních technologií a léčbu cyklotymie.

Kľúčové slová: cyklotymie, bipolární afektivní porucha, aktigrafie, digitální technologie, stabilizátory nálady

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Psychiatria pre prax. Objednať časopis

Cyclothymia

Cyclothymia is characterized as a mental disorder with long-term mood swings from mild depression to mild elation. Despite its complex historical development, this diagnostic unit is still associated with partial controversy, mainly according to affective versus temperament disorders. This controversy contributes to the lower interest of the research field to study cyclothymia, which leads to insufficient data on adequate treatment. But the impact on quality of life and functioning can be significant in patients suffering from cyclothymia. In this article, we focused on an overview of historical developments, the clinical symptomatology, diagnostic options, including digital technologies, and the treatment of cyclothymia.

Keywords: cyclothymia, bipolar disorder, actigraphy, digital technologies, mood stabilizers