Psychiatria pre prax 5/2004

Compliance v léčbě schizofrenie

MUDr. Luboš Janů, Ph.D., MUDr. Sylva Racková

Compliance je zásadním faktorem pro dlouhodobou léčbu schizofrenie. Zhruba 50?% schizofreniků je noncompliantních, což vede často k rehospitalizaci. Důvody jsou rozličné. Významný je náhled onemocnění a přijetí medikace. Vedlejší účinky, zejména subjektivně nepříjemné, jsou častým důvodem přerušení medikace. Novější antipsychotika nejsou nežádoucích účinků prosta. V textu jsou zmiňovány možnosti edukačních programů, minimalizace nežádoucích účinků, vliv choroby a charakteristik pacientů.

Kľúčové slová: compliance, schizofrenie, antipsychotika, adherence, relaps.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Compliance in the Treatment of Schizophrenia

Compliance is a principal factor in the long-therm treatment of schizophrenia. About 50% of schizophrenics are noncompliant. Noncompliance with antipsychotic medication leads to rehospitalization. The reasons for being noncompliant are different. Insight of schizophrenia and acceptance of medication are important. Adverse events, subjectively unpleasant, are often reason for antipsychotic discontinuation. Novel antipsychotics are not clear of adverse events. Educational multiapproach programs, minimalisation of adverse events possibilities, influence of the illness and patients characteristics are discussed.

Keywords: compliance, schizophrenia, antipsychotics, adherence, relaps.