Psychiatria pre prax 2/2016

Chronické bolesti a arteterapeutická péče

PhDr. Ing. Marie Lhotová

U pacienta trpícího od dětství bolestmi páteře a bolestmi hlavy jsme v rámci psychoterapeutické péče indikovali multimodální přístup s využitím imaginativních metod, výtvarné tvorby a verbálních vstupů do obsahu a formy vytvořených obrázků. S výtvarnou tvorbou jsme pracovali formou exprese i recepce. Následující kazuistika představuje kauzální analytickou práci se symbolickou podobou a symbolickou konfrontací s bolestí.

Kľúčové slová: arteterapie, chronická bolest, deprese, anticipační strach

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chronic pain and art therapy

A psychotherapeutic treatment focalised on a multimodal approach of using imaginative methods of visual art and verbal input into the content and form of created files has been apply within a treatment of a patient suffering from spinal pain and headachesince his childhood. We worked through expression and reception. The following case study introduced causal analytical work using symbolic form and symbolic confrontation with pain.

Keywords: art therapy, chronic pain, depression, anticipatory fear