Psychiatria pre prax 1/2016

Chronická nespavost

MUDr. Lucie Závěšická, Ph.D.

Poruchy spánku tvoří velmi nesourodou skupinu onemocnění. V psychiatrické ordinaci se setkáváme nejčastěji s primární a sekundární nespavostí, kde nespavost je jeden z příznaků jiného nemocnění. V léčbě chronické nespavosti můžeme použít některá tricyklická antidepresiva, trazodon, mirtazapin a melatonin. Léky mají v léčbě primární nespavosti většinou pomocný význam. Nejefektivnější je ovlivnit chování, které se váže ke spánku, pomocí psychoterapie. V současné době se považuje za nejpropracovanější a nejefektivnější kognitivně behaviorální terapie.

Kľúčové slová: spánek, nespavost, antidepresiva, kognitivně behaviorální terapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chronic insomnia

Sleep disorders comprise a very heterogeneous group of diseases. In psychiatric practice, we most commonly encounter primary and secondary insomnia, wherein insomnia is a symptom of another disease. Some tricyclic antidepressants, trazodone, mirtazapine, and melatonin can be used in treating chronic insomnia. Drugs generally are of additional importance in treating primary insomnia. The most effective approach is to affect the behavior that is linked to sleep by means of psychotherapy. Currently, cognitive behavioral therapy is considered to be the most sophisticated and effective method.

Keywords: sleep, insomnia, antidepressants, cognitive behavioral therapy