Psychiatria pre prax 3/2008

BUPROPION V AMBULANTNÍ PRAXI

prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.

Sdělení podává přehled o indikacích a kontraindikacích bupropionu při antidepresivní léčbě. Je probrána úspěšnost augmentace léčby nejčastěji předepisovaných selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu bupropionem, účinnost bupropionu při léčbě úzkostných poruch i jeho výhody v porovnání s ostatními antidepresivy (není riziko váhového příbytku, sexuálních dysfunkcí). Účinnost bupropionu je ilustrována kazuistikami z ambulantní praxe.

Kľúčové slová: bupropion, depresivní porucha, augmentace léčby, úzkostné poruchy, kazuistiky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť