Psychiatria pre prax 3/2005

Bupropion SR v liečbe starších pacientov s depresiou – kazuistika

MUDr. Ľudovít Virčík

Bupropion forma s riadeným uvoľňovaním (SR) sa často používa na liečbu depresie u pacientov vo vyššom veku, pretože má iba minimálne kardiovaskulárne, gastrointestinálne a sexuálne vedľajšie účinky. Retrospektívne sme vyhodnotili účinnosť a tolerabilitu bupropionu SR u pacientov vo vyššom veku. Metodika : Prezreli sme zdravotnú dokumentáciu 15 pacientov (> 60), ktorí počas roka 2004 brali bupropion SR. Vyhodnotili sme skóre na Hamiltonovej škále pre depresiu /HRSD), ktoré sa vyhodnocovali pri vstupe a v týždňoch 2, 4, 6, a skontrolovali sme, či boli nejaké záznamy o vedľajších účinkoch. Výsledky: 71,5 % vzorky boli respondéri a 50 % dosiahli plnú remisiu. Priemerná denná dávka bola 235,7 mg bupropionu SR. Iba u 4 pacientov sa prejavili vedľajšie účinky, 3 nespavosť a 1 bolesti hlavy. Jeden pacient nedokončil liečbu bupropionom SR. Záver: V tejto retrospektívnej štúdii gerontopsychiatrických pacientov s depresiou a vysokou mierou somatickej komorbidity bupropion preukázal vysokú účinnosť a tolerabilitu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť