Psychiatria pre prax 1/2011

Behaviorálne a psychologické príznaky demencie z pohľadu súčasnej praxe psychiatrov na Slovensku

MUDr. Marek Zelman

Behaviorálne a psychologické príznaky demencie (BPSD) sú vďaka demografickému vývoju v našich končinách ochorením, s ktorým sa budeme stretávať relatívne častejšie. Zmapovaniu výskytu BPSD v našich podmienkach a zvyklostí ich liečby v ambulantnej i ústavnej praxi sa venoval workshop v rámci sympózia Psychiatrie pre prax v októbri 2010 v Senci, ktorého sa zúčastnili ambulantní i nemocniční psychiatri so záujmom o problematiku gerontopsychiatrie. Tento článok prináša závery workshopu a ich porovnanie s vybranými zahraničnými odporúčanými postupmi.

Kľúčové slová: BPSD, odporučené postupy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Behavioral and psychological symptoms of dementia from the perspective of current psychiatric practice in Slovakia

Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) are due to demographic trends in our countries the disorder we will face more and more often. The workshop on the „Symposium Psychiatry for Practice“ held in Senec in October 2010 for psychiatrists involved to the topic of gerontopsychiatry was devoted to the inpatient and outpatient practices of treatment of BPSD in Slovakia. In this article we present the outcomes of the workshop and their comparison with guidelines in other countries.

Keywords: BPSD, guidelines.