Psychiatria pre prax 2/2016

Aripiprazol v léčbě schizofrenie – jeho využití v klinické praxi

MUDr. Sylva Racková, Ph.D.

V současné době máme k dispozici k léčbě schizofrenie řadu antipsychotik. Aripiprazol je parciální agonista D2 a 5-HT1A a antagonista 5-HT2A receptorů. Patří mezi antipsychotika s nízkým výskytem nežádoucích účinků zejména z oblasti metabolických, jako je zvýšení hmotnosti, hladiny prolaktinu. Na 3 kazuistikách pacientů se schizofrenií ukazujeme, u koho lze aripiprazol v léčbě využít, pro jaký typ pacientů je vhodný.

Kľúčové slová: aripiprazol, schizofrenie, účinnost, snášenlivost, augmentace, atypická antipsychotika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Aripiprazole in the treatment of schizophrenia – its use in clinical practice

There are available many types of antipsychotics in recent days. Aripiprazole is a partial agonist of D2 and 5-HT1A and antagonist of 5-HT2A receptors. It belongs among antipsychotics with low occurrence of averse events, especially metabolic like increase body weight, prolactine level. We demonstrate on 3 case reports of schizophenic patients when is possible to use aripiprazole in their treatment.

Keywords: aripiprazole, schizophrenia, efficacy, tollerability, augmentation, atypic antipsychotics