Psychiatria pre prax 1/2017

Aripiprazol v léčbě bipolární poruchy – jeho využití v klinické praxi

MUDr. Sylva Racková, Ph.D.

Aripiprazol je atypické antipsychotikum (parciální agonista D2 a 5-HT1A a antagonista 5-HT2A receptorů). Aripiprazol je účinný v krátkodobé i dlouhodobé léčbě bipolární afektivní poruchy. Na 3 kazuistikách pacientek léčených pro bipolární poruchu ukazujeme možnosti využití aripiprazolu v léčbě tohoto onemocnění.

Kľúčové slová: aripiprazol, bipolární afektivní porucha, účinnost, snášenlivost, augmentace, atypická antipsychotika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Aripiprazole in the treatment of bipolar disorder – its use in the clinical practice

Aripiprazole is atypical antipsychotik (partial agonist of D2 and 5-HT1A and antagonist of 5-HT2A receptors). Aripiprazole is effective in the short and longterm treatment of bipolar affective disorder. We demonstrate on 3 case reports of bipolar patients when is possible to use aripiprazole in the treatment of this disorder.

Keywords: aripiprazole, bipolar affective disorder, efficacy, tollerability, augmentation, atypic antipsychotics