Psychiatria pre prax 2/2008

ANTIPSYCHOTIKA VERSUS REŽIMOVÉ FAKTORY: VLIV NA HMOTNOST HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

MUDr. Vlasta Hanušková, MUDr. Martin Hýža, MUDr. Svatopluk Sedláček, RNDr. Jiří Létal, Ph.D.

Práce sledovala změny BMI, glykemie a lipidogramu u pacientů hospitalizovaných v Psychiatrické léčebně v Opavě po dobu 6 týdnů od přijetí. Aktivní skupinu tvořili pacienti užívající D2/D3-antagonisty, olanzapin nebo quetiapin, kontrolní skupinu pacienti bez medikace (z oddělení pro léčbu závislostí). Zjistili jsme významný rozdíl v nárůstu hmotnosti v závislosti na podávané medikaci. Průkazný vliv medikace na zvýšení hmotnosti byl pouze u olanzapinu, protože i pacienti bez medikace vykazovali průměrný relativní přírůstek BMI 1,8 %. U laboratorních parametrů nedošlo ke statisticky významné změně oproti výchozím hodnotám.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť