Psychiatria pre prax 3/2016

Antipsychotika v léčbě poruch autistického spektra

MUDr. Alexandra Trefilová

Kazuistika přináší poznatky z praxe o příznacích autizmu v dětském věku a ukazuje na nezbytnost medikovat tyto pacienty zavedeným způsobem léčby, a tím poskytnout pomocnou ruku rodičům v péči o takto nemocné dítě. Uvádí stručný přehled projevů a možnosti léčby u desetileté pacientky s dětským autizmem a přidruženou mentální retardací.

Kľúčové slová: dětský autizmus, mentální retardace, antipsychotika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Antipsychotic drugs in treating autism spectrum disorders

The case report presents knowledge from the practice of the symptoms of autism in childhood and highlights the need to medicate these patients with an established method of treatment, thus giving the parents a helping hand in caring for a child with this condition. A brief overview is provided of the manifestations and treatment options in a 10-year-old female patient with childhood autism and associated mental retardation.

Keywords: childhood autism, mental retardation, antipsychotic drugs