Psychiatria pre prax 1/2006

Antipsychotiká druhej generácie v prevencii relapsu schizofrénie (novšie poznatky z vybraných dvojito slepých randomizovaných štúdií)

MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

Schizofrénia patrí vo svojom typickom obraze k chronickým, celoživotným ochoreniam. Podľa dlhodobých pozorovaní sa len u 10–20 % pacientov dá očakávať, že ich postihne len jedna epizóda psychózy, u ostatných je priebeh spojený s kolísaním stavu a relapsami psychotických príznakov a u časti pacientov s chronickým nepriaznivým priebehom. Zabránenie relapsu patrí k hlavným cieľom liečby schizofrénie. Antipsychotiká druhej generácie (atypické) by mali byť pre svoje širšie terapeutické spektrum účinnejšie v dlhodobej liečbe schizofrénie. Tento predpoklad sa však na rôznej úrovni medicíny založenej na dôkazoch darí preukázať s ťažkosťami, ktoré vyplývajú hlavne zo samotnej podstaty ochorenia a z metodologických obmezdení. Článok prináša výber informácií z novších štúdií zameraných na hodnotenie dlhodobej liečby schizofrénie.

Kľúčové slová: schizofrénia, relaps, antipsychotiká druhej generácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SECOND GENERATION ANTIPSYCHOTICS IN RELAPSE PREVENTION OF SCHIZOPHRENIA – THE RECENT FINDINGS FROM SELECTED DOUBLE-BLIND, RANDOMIZED TRIALS

Schizophrenia is a disease with a prolonged course and frequently a life time treatment. Second-generation antipsychotics should be undoubtedly advantageous, because of their complex effect and better tolerance. However many factors influencing the treatment complicate the evaluation the effect of individual medications or their classes. A natural unfavorable course of the disease is one of them as well as low compliance with treatment in patients with schizophrenia. These factors are emphasized in the review and results of recently published studies are discussed.

Keywords: schizophrenia, relapse, second generation antipsychotics.