Psychiatria pre prax 6/2008

ANTIPSYCHOTIKÁ DRUHEJ GENERÁCIE V GERONTOPSYCHIATRII

MUDr. Marek Zelman

Antipsychotiká druhej generácie sú farmaká, ktoré majú potenciál nahradiť v liečbe komplexu behaviorálnych a psychologických symptómov demencie (BPSD) klasické neuroleptiká so všetkými ich známymi nevýhodami. V tejto situácii ale prišlo varovanie FDA (Food and Drug Administration – black box warning) ohľadom ich možných metabolických, kardiálnych a cerebrovaskulárnych rizík. Diskusia o výhodách či nevýhodách používania atypických antipsychotík nie je ani zďaleka ukončená, aj keď pre ich preferovanie pred klasickými neuroleptikami sa množia argumenty vo forme rastúceho množstva dát medicíny založenej na dôkazoch.

Kľúčové slová: atypické antipsychotiká, behaviorálne a psychologické symptómy demencie, bezpečnosť liečby

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ANTIPSYCHOTIC DRUGS OF SECOND GENERATION IN GERONTOPSYCHIATRY

Antipsychotic drugs of second generation are remedies with potential to substitute classical neuroleptics with their known disadvantages in the treatment of behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD). However, FDA has recently issued warning (black box warning) regarding possible metabolic, cardial and cerebrovascular risks associated with these drugs. The discussion about advantages and disadvantages of atypical antipsychotic drugs is not at all leading to a close, although there are cumulating arguments in the form of increasing number of EBM data for giving priority to them instead of classical neuroleptics.

Keywords: atypical antipsychotic drugs, behavioral and psychological symptoms of dementia, safety of treatment