Psychiatria pre prax 3/2006

Antimanické působení antipsychotik 2. generace

MUDr. Michal Maršálek, CSc.

V současné době je výzkumem doloženo, že antipsychotika 2. generace jsou účinná v léčbě bipolární mánie buď v monoterapii, nebo v kombinaci s klasickými stabilizátory nálady. Antipsychotika 2. generace zlepšují rychleji než klasické stabilizátory nálady příznaky mánie a působí také rychleji a výrazněji antimanicky v kombinaci s lithiem nebo antikonvulzivy než v monoterapii. Antimanické působení olanzapinu, risperidonu, quetiapinu, ziprasidonu a aripiprazolu se mezi sebou neliší. Antipsychotika 2. generace, lithium a valproát se doporučují jako léky první volby v léčbě akutní bipolární mánie.

Kľúčové slová: antipsychotika 2. generace, bipolární mánie, randomizovaný dvojitě slepý pokus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ANTIMANIC EFFICACY OF SECOND-GENERATION ANTIPSYCHOTICS

The evidence shows that second-generation antipsychotics are effective in the treatment of bipolar mania, either alone or in combination with traditional mood stabilisers. Use of second-generation antipsychotics is associated with more rapid symptom improvement than in mood stabilisers treatment, and earlier and stronger antimanic effect in combination with lithium or anticonvulsants than in monotherapy. Olanzapine, risperidone, quetiapine, ziprasidone, and aripiprazole demonstrate good therapeutic effect, with no significant differences in antimanic efficacy among these agents. Second-generation antipsychotics, lithium and valproate are recommended first-line treatments for acute bipolar mania.

Keywords: second-generation antipsychotics, bipolar mania, randomized double-blind trial.