Psychiatria pre prax 4/2005

Antikonvulzíva v liečbe psychóz schizofrénneho okruhu

MUDr. Ludvík Nábělek, MUDr. Ján Vongrej

Významný podiel pacientov liečených pre schizofréniu nedostatočne odpovedá na štandardnú liečbu antipsychotikami. Jednou z možností, ako zlepšiť účinnosť antipsychotickej terapie, je použitie augmentačných stratégií inými liekovými skupinami. Antikonvulzíva sa čoraz častejšie používajú ako prídatná terapia v akútnej i dlhodobej terapii psychóz schizofrénneho okruhu. Valproát je najčastejšie predpisovanou prídatnou medikáciou na zvládanie afektívnych symptómov, impulzivity, hostility a agresívnych prejavov psychózy. Niektoré štúdie poukazujú tiež na opodstatnenosť augmentácie antikonvulzívami pri liečbe na terapiu rezistentných stavov.

Kľúčové slová: na liečbu rezistentná schizofrénia, antikonvulzíva, karbamazepín, valproát.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ANTIEPILEPTIC MEDICATIONS IN THE THERAPY OF PSYCHOSIS OF SCHIZOPHRENIC TYPE

A significant minority of schizophrenic patients fail to respond to standard antipsychotic therapy. An alternative way of enhancing efficacy may be the use of augemntation strategies with other classes of drugs. Anticonvulsants are increasingly being used as adjunctive treatment in both acute and long-term management strategies for psychosis. Valproate is the most commonly prescribed adjunct to manage: mood disturbances as well as impulsivity, hostility and aggression in psychosis. Some reports note a beneficial role of anticonvulsants in the management of treatmentrefractory psychosis.

Keywords: treatment-refractory schizophrenia, anticonvulsants, carbamazepine, valproate.