Psychiatria pre prax 1/2006

Antidepresiva v léčbě sexuálních dysfunkcí u žen

doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.

Autorka podává přehled prací, které sledovaly efekt vybraných antidepresiv v léčbě sexuálních dysfunkcí u žen. Antidepresiva stimulující sexuální aktivitu (moklobemid, trazodon, bupropion) se osvědčila při léčbě poruch libida a schopnosti sexuálního vzrušení.

Kľúčové slová: sexuální dysfunkce, terapie, antidepresiva.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ANTIDEPRESSANTS IN THE TREATMENT OF FEMALE SEXUAL DYSFUNCTION

The author describes studies of therapeutic efficaccy of antidepressants in the treatment of female sexual dysfunction. Antidepressants stimulating sexual activity (moclobemide, bupropion, trazodone) demonstrate good results in the therapy of decreased libido and female arousal disorder.

Keywords: sexual dysfunction, therapy, antidepressants.