Psychiatria pre prax 2/2005

Antidepresiva v léčbě sexuálních dysfunkcí u mužů

doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.

Autorka podává přehled prací, které sledovaly efekt vybraných antidepresiv v léčbě sexuálních dysfunkcí u mužů. Antidepresiva stimulující sexuální aktivitu (moklobemid, trazodon, bupropion) se osvědčila při léčbě poruch libida a erektilní dysfunkce, serotoninergní antidepresiva patří k lékům volby předčasné ejakulace.

Kľúčové slová: sexuální dysfunkce, terapie, antidepresiva.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ANTIDEPRESSANTS IN THE TREATMENT OF MALE SEXUAL DYSFUNCTION

The author describes studies of therapeutic efficaccy of antidepressants in the treatment of male sexual dysfunction. Antidepressants stimulating sexual activity (moclobemide, bupropion, trazodone) demonstrate good results in the therapy of decreased libido and erectile dysfunction, serotonergic antidepressants are used in the treatment of premature ejaculation.

Keywords: sexual dysfunction, therapy, antidepressants.