Psychiatria pre prax 3/2005

Antidepresiva a architektura spánku u velké deprese

MUDr. Michal Maršálek, CSc.

Je podán přehled současných znalostí o změnách spánkové architektury spojených s léčbou antidepresivy a s onemocněním velkou depresí. Závěry se opírají o výsledky polysomnografických (PSG) studií. Zdá se, že pro antidepresivní působení léků není nutná suprese REM spánku. SSRI, venlafaxin a reboxetin zhoršují spánkovou účinnost. Naopak tricyklická antidepresiva, nefazodon, trazodon a mirtazapin kvalitu spánku zlepšují. Jsou diskutovány klinické důsledky narušení spánku u depresivní poruchy a léčebná strategie při nespavosti.

Kľúčové slová: velká deprese, antidepresiva, poruchy spánku, architektura spánku, polysomnografie, léčba insomnie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ANTIDEPRESSANT AGENTS AND ARCHITECTURE OF SLEEP IN MAJOR DEPRESSION

The author reviews the current knowledge of changes in sleep architecture associated with use of antidepressants and with major depression in polysomnographic (PSG) studies. REM suppression does not seem to be necessary for antidepressant effectiveness of agents. The SSRIs, venlafaxine and reboxetine worsen sleep efficiency. On the contrary, tricyclic antidepressants, nefazodone, trazodone and mirtazapine show benefitial effect on a quality of sleep. Clinical consequences of sleep disruption in depressive disorder and therapeutic strategy in insomnia are discussed.

Keywords: major depression, antidepressants, sleep disorders, sleep architecture, polysomnography, treatment of insomnia.