Psychiatria pre prax 3/2014

Anti-NMDAR encefalitída a schizofrénia, zaujímavé prieniky a súvislosti

MUDr. Zdenka Trokanová

Anti-NMDA receptor encefalitída je autoimúnne ochorenie, pri ktorom protilátky napádajú NMDA (N-methyl-D-aspartate) – typ glutamátových receptorov. U viac ako 2/3 pacientov dominujú psychiatrické príznaky, a preto môžu byť najskôr privedení na psychiatriu. Ide o symptómy patriace do obrazu schizofrénie, bludy, halucinácie a katatónne príznaky. Akútne psychotickí pacienti s počínajúcou schizofréniou majú zvýšenú prevalenciu anti-NMDAR protilátok. Množia sa dôkazy, že by časť prípadov schizofrénie mohla byť podmienená protilátkami a je potrebné, aby psychiatri zvažovali túto etiológiu v rámci diferenciálnej diagnostiky prvej epizódy psychózy.

Kľúčové slová: NMDA receptor, autoimunita, akútna psychóza, schizofrénia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Anti-NMDAR encephalitis and schizophrenia, interesting penetrations and relation

Anti-NMDA receptor encephalitis is an autoimmune disorder in which antibodies attack NMDA (N-methyl-D-aspartate)-type glutamate receptors. Over two-thirds of patients have prominent psychiatric symptoms, or may present to psychiatric services in the first instance. The psychiatric symptoms are those seen in schizophrenia including delusions, hallucinations, and catatonic movement disorder. Acutely ill patients with an initial schizophrenia diagnosis show an increased prevalence of NMDAR antibodies. There is growing evidence that a proportion of schizofrenia may be antibody mediated and psychiatrists need to start to consider this aetiology in presentation of first-episode psychosis.

Keywords: NMDAreceptor, autoimmune, acute psychosis, schizophrenia.