Psychiatria pre prax 4/2017

Anankastická porucha osobnosti a komorbidní depresivní porucha

Mgr. Zuzana Sedláčková, prof. MUDr.Ján Praško, CSc., Mgr. Marie Ocisková, Ph.D., MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D., prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.

Anankastická neboli obsedantně-kompulzivní porucha osobnosti se výrazně odráží v osobnosti jedince a jeho vzorcích chování. Projevuje se nadměrným perfekcionizmem, svědomitostí či rigiditou. Tato porucha se může vyskytovat komorbidně s depresivní poruchou. Přítomnost komorbidní poruchy může mít negativní vliv na terapii druhé psychiatrické diagnózy. Léčba se primárně soustředí na redukci depresivních příznaků. Po jejich zmírnění je možné pracovat na změně maladaptivních vzorců prožívání a chování souvisejících s anankastickými rysy osobnosti.

Kľúčové slová: depresivní porucha, anankastická porucha osobnosti, obsesivně-kompulzivní porucha osobnosti,komorbidita, terapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Anankastic personality disorder and comorbid depressive disorder

Anankastic or obsessive-compulsive personality disorder is strongly reflected in personality and behavioral patterns of an individual. It is manifested by excessive perfectionism, conscientiousness and rigidity. This disorder can be comorbid with major depressive disorder. The presence of comorbid disorder may have a negative effect on the treatment of second psychiatric diagnosis. In therapy, we primarily focus on the reduction of current depressive symptoms. After the reduction of symptoms of depression, it is possible to work on changes of maladaptive patterns of experience and behavior associated with anankastic personality traits.

Keywords: depressive disorder, anankastic personality disorder, obsessive-compulsive personality disorder, comorbidity, therapy