Psychiatria pre prax 5/2004

Amisulprid – mýty a fakta

doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová

Autoři uvádějí přehled účinnosti amisulpridu v kontextu s dalšími atypickými antipsychotiky. Zaměřili se zejména na otázku účinnosti v léčbě negativní a pozitivní symptomatologie, otázku zvýšení hmotnosti při léčbě schizofrenie, věnují se hyperprolaktinémii a názorům na její případná rizika. Poslední část sdělení je věnována seznámení s recentní šestiměsíční studií srovnávající za kontrolovaných podmínek amisulprid s olanzapinem.

Kľúčové slová: amisulprid, negativní symptomatologie, pozitivní symptomatologie, hmotnost, hyperprolaktinémie, olanzapin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť