Psychiatria pre prax 2/2014

Akutní psychotické poruchy, diagnostika a léčba

doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.

Přehledný článek, který se zabývá akutními psychotickými poruchami představujícími důležitou oblast psychiatrické péče z hlediska diagnostického a terapeutického, neboť mnohé případy se projevují i hetero- nebo autoagresivním chováním, kdy je třeba okamžitého zásahu. Etiologicky jde o velmi nejednotnou skupinu diagnóz, z nichž mnohé jsou spíše syndromologické než nozologické; někdy jsou řazeny do oblasti schizofrenie a schizofrenii blízkých stavů, u jiných převažuje složka afektivní, řada akutních poruch spadá do oblasti duševních poruch organických a symptomatických; sem spadají i psychotické obrazy vyvolané působením psychoaktivních látek, u ně-kterých akutních poruch je hlavní vyvolávající příčinou těžký stres.

Kľúčové slová: akutní, přechodné, jiné psychotické poruchy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute psychotic disorders

A survey dealing with acute psychotic disorders which present an important part of psychiatric care from the point of diagnostic and therapeutic view; some of them may also lead to aggressive behaviour. Various aetiology includes disorders of organic or toxic origin and schizophrenic, schizophorm or affective types, neither psychogenic disorders might be omitted.

Keywords: acute, transient, other, psychotic disorders.