Psychiatria pre prax 1/2012

Akutní léčba deprese u bipolární afektivní poruchy

doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.

V posledních letech se objevily nové terapeutické možnosti v akutní léčbě bipolární deprese, které se staly součástí řady vodítek léčby bipolární afektivní poruchy. Doporučené algoritmy pro akutní léčbu bipolární deprese se však vzájemně liší. Rozdíly jsou způsobeny jednak dostupností nejnovějších literárních poznatků v čase aktualizace daného vodítka léčby, či převládajícím názorem panelu odborníků. Většina vodítek akutní léčby depresivní epizody bipolární afektivní poruchy navrhuje do prvního terapeutického kroku monoterapii lithiem, lamotriginem nebo quetiapinem. Při výskytu psychotických příznaků jsou jednoznačně doporučována antipsychotika olanzapin, quetiapin nebo risperidon. Použití antidepresiv je s opatrností doporučeno pouze v kombinaci s quetiapinem, lamotriginem nebo jinými stabilizátory nálady. Ačkoliv obecně vodítka léčby bipolární afektivní poruchy nemohou nahradit klinické zkušenosti, mohou být přesto užitečným nástrojem při výběru vhodné léčebné strategie na základě všech dostupných zkušeností.

Kľúčové slová: bipolární deprese, guideline, lamotrigin, léčba, lithium, olanzapin, quetiapin, review, valproát.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute treatment of bipolar depression

In the last years new data have been published on the acute treatment of depression of bipolar affective disorder. They have been subsequently involved in the guidelines and treatment algorithms of bipolar affective disorder. Unfortunately, they often led to conflicting conclusions and recommendations due to limitations of the available literature. As a general approach during depressive episodes in bipolar disorder most guidelines suggest lithium, lamotrigine or quetiapine monotherapy as first-line choice. If psychotic features are present, to add an antipsychotic such as olanzapine, quetiapine or risperidone. The use of an antidepressant with caution, always in combination with quetiapine, lamotrigine or mood stabilizer. Although guidelines cannot substitute professional knowledge and clinical judgement, they might be a useful tool for clinicians in order to orientate their practice towards evidence base.

Keywords: bipolar depression, guideline, lamotrigine, treatment, lithium, olanzapine, quetiapine, review, valproate.