Psychiatria pre prax 3/2020

Aktuální trendy v léčbě generalizované úzkostné poruchy

MUDr. Eliška Nosková, MUDr. Antonín Šebela, Ph.D., MUDr. Pavla Stopková, Ph.D.

Generalizovaná úzkostná porucha je onemocnění, které se vyznačuje přetrvávající anxietou a obavami z každodenních situací, které jsou doprovázeny širokou paletou somatických symptomů. V přehledovém článku se zaměřujeme především na současné doporučené postupy ve farmakoterapii a její aktuální novinky. Dále se zabýváme psychoterapeutickými možnostmi a možnostmi léčby rTMS či ketaminem. Po desetiletí relativní stagnace dochází opět k otevření klinického výzkumu i u skupiny úzkostných onemocnění. V našem přehledu proto okrajově zmiňujeme i aktuálně hlášené klinické výzkumy, které přinášejí možný výhled léčby generalizované úzkostné poruchy do budoucna.

Kľúčové slová: generalizovaná úzkostná porucha, farmakoterapie, psychoterapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current trends in treatment of generalised anxiety disorder

Generalized anxiety disorder is described as an excessive and disproportionate anxiety and worry about minor matters in daily living, which are accompanied with wide spectrum of somatic symptoms. This review is focused primary on current guidelines and news in pharmacological treatment. Further it is focused on psychotherapy options and possibilities of clinical application of rTMS, or ketamin. After decades of relative stagnation the field of clinical testing is opening also for group of anxiety disorders. In our review we also overview current ongoing clinical trials, which show the possibilities of treatment generalised anxiety disorder in the future.

Keywords: generalised anxiety disorder, pharmacotherapy, psychotherapy