Psychiatria pre prax 4/2017

Aktuální a potenciální farmakologické možnosti léčby posttraumatické stresové poruchy

MUDr. Petra Havlíková

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je protrahovaná nebo opožděná reakce jedince na prožití život ohrožující situace. Onemocnění často mívá chronifikující průběh a negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů. Článek nabízí výčet aktuálně užívaných psychofarmak a také farmak potenciálně účinných, která doposud do klinické praxe nebyla doporučena. Psychoterapeutické přístupy, které tvoří nedílnou součást terapie PTSD, přesahují rámec přehledu a pozornost jim bude věnována jinde.

Kľúčové slová: PTSD, antidepresiva, stabilizátory nálady, antipsychotika, propranolol, hydrokortizon, MDMA, D-cykloserin, agonisté alfa 2 adrenergních receptorů

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current and potential pharmaceutical possibilities in PTSD treatment

Posttraumatic stress disorder (PTSD) is a prolonged or delayed response of an individual to life-threatening situations. The disease often has a chronic progression and negatively affects the quality of the patients’ life. The article offers a review of currently used psychopharmaceuticals as well as potentially potent pharmaceuticals, which has not been recommended in clinical practice so far. Psychotherapeutic approaches that form an integral part of PTSD therapy go beyond the overview and attention to them will be paid elsewhere.

Keywords: PTSD, treatment, antidepressants, mood stabilizers, antipsychotics, propranolol, hydrocortisone, MDMA, D-cycloserine, alpha 2 Adrenergic Receptor Agonists