Psychiatria pre prax 1/2010

Aktuálne témy forenznej psychiatrie

MUDr. Ivan André, PhD.

Práca sa venuje niektorým aktuálnym témam forenznej psychiatrie. Nejde o komplexnú analýzu súčasných problémov tejto aplikovanej oblasti psychiatrie, či organizačne – praktických súvislostí výkonu znaleckej činnosti, ale skôr o zdôraznenie niektorých odborných aspektov, bezprostredne súvisiacich so znaleckou prácou. Uvádzajú sa nové formy trestnej činnosti zaujímavé pre znalcov – psychiatrov, či niektoré východiská pri diagnostických a psychopatologických rozboroch.

Kľúčové slová: forenzná psychiatria, nové formy trestnej činnosti, adiktológia, forenzné závery

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť