Psychiatria pre prax 4/2009

Adherence a postoje pacientů k medikaci antipsychotiky

doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D., PhDr. Hana Kučerová, Ph.D.

Pravidelná medikace antipsychotiky je podstatná pro úspěšnou léčbu schizofrenie. Objev antipsychotik první generace před padesáti lety přinesl zásadní změnu do úspěšnosti léčby i prognózy pacientů se schizofrenií. Přesto mnoho pacientů antipsychotika první generace odmítalo pro přítomnost nežádoucích účinků. Dominující stížností byla zejména nízká tolerance antipsychotik první generace ze strany pacientů, která následně vedla k negativním postojům pacientů k těmto lékům. Zejména neuroleptiky indukovaná dysforie se ukázala být významnou nejen pro pozdější míru kompliance, ale rovněž pro efektivitu antipsychotické léčby včetně kvality života. Její intenzita navíc souvisela se sebevražedným chováním pacientů se schizofrenií. Zdá se, že antipsychotika druhé generace mají trend ve smyslu lepší adherence k léčbě i kvalitě života oproti antipsychotikům první generace. Dvojitě zaslepené studie porovnávající antipsychotika první generace oproti antipsychotikům druhé generace a jednotlivá antipsychotika druhé generace vzájemně však chybí.

Kľúčové slová: adherence, kompliance, postoje k léčbě, schizofrenie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Adherence and patient’s attitudes to antipsychotic medication

Adherence to antipsychotic medications in schizophrenia continues to be a significant in terms of its impact on the rate of relapse. Over the past 50 years, antipsychotic medications have emerged as the cornerstone in the management of the varied symptoms of schizophrenia. However, the unrivalled role of first-generation antipsychotic medications was continuously challenged because of the wide range of side-effects. Prominent among these effects were the lack of subjective tolerability and the negative attitudes towards medications. Neuroleptic-drug-induced dysphoria has been shown to affect compliance behaviour, clinical outcome and quality of life, and to contribute to suicidal behaviour. Although there is agreement that second-generation antipsychotics are much better tolerated than the old antipsychotics, there is a need for well-designed comparative studies to explore their effects on adherence behaviour. Currently available data can only suggest that there is a trend towards improved adherence, functional state and quality of life with the use of second-generation antipsychotics.

Keywords: adherence, attitudes towards treatment, compliance, schizophrenia