Psychiatria pre prax 3/2017

ADHD v dospelosti – výmysel modernej psychiatrie, či realita 21. storočia?

MUDr. Dana Ignjatovićová, PhD.

ADHD v súčasnosti predstavuje diagnózu nielen detského, ale aj dospelého veku. Diagnóza samotná prešla mnohými zmenami, až do dnešného používaného diagnostického záveru. Stanovenie diagnózy a liečba samotná je dôležitá, aj keď náročná. Správna liečba predstavuje úspešné zaradenie dieťaťa a neskôr dospelého jedinca a jeho správne fungovanie v rodine, spoločnosti, práci, medzi priateľmi. Článok podáva prehľad o diagnostike, vývoji, liečbe tejto poruchy, spoločenských dôsledkoch. Doplnený je kazuistikami z ambulantnej psychiatrickej praxe.

Kľúčové slová: ADHD, diagnóza v dospelosti, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ADHD in adults – myth of modern psychiatry or reality of 21st century?

Nowadays, ADHD represents diagnosis not only in childhood but also in adulthood. Due to the complexity of ADHD a new definition has been coined. The diagnosis and treatment of this disorder are complicated, however, it has been shown that correct treatment helps the integration of these individuals into society, work, amongst friends and family. The article reviewed diagnostic procedure, the course of the disease, treatment, and social consequences. The case reports in this paper have helped in the confirmation of these findings.

Keywords: ADHD, diagnosis in adulthood, treatment