Psychiatria pre prax 4/2015

Abúzus tianeptinu

MUDr. Martin Hýža, MUDr. Martina Čechová

Antidepresiva jsou obecně považována za léky, které nevyvolávají závislost. Výjimkou jsou dopaminergně působící starší preparáty tranylcypromin a amineptin. V literatuře se, i když stále okrajově, objevují od 90. let zprávy o abúzu tianeptinu, a to i ve velmi vysokých dávkách, při předpokládaném stimulačním účinku. Tyto poznatky nabourávají dříve hojně doporučované užití tianeptinu u závislých pacientů s depresivními či úzkostnými příznaky. Rozbor literatury doplňujeme o vlastní kazuistiku.

Kľúčové slová: tianeptin, abúzus, závislost.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Tianeptin abuse

Antidepressants are generally thought to be non-adictive agents. However, there are exceptions in the group of older dopaminergic drugs like tranylcypromine and amineptine. Since 90s, there are some information in the literature regarding the tianeptine abuse, also in very high dosages. A stimulating effect is supposed. These findings are in opposition to the former recommendations for the clinical use of tianeptine in the patients with addiction and concurrent depressive or anxious symptoms. The literature review is followed by our own case report.

Keywords: tianeptine, abuse, dependence.