Psychiatria pre prax 4/2013

8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry – správa z podujatia

MUDr. Marek Zelman

  1. európsky kongres o násilí v klinickej psychiatrii sa konal v dňoch 23. − 26. 10. 2013 v belgickom Gente. Hlavným organizátorom bola pracovná skupina European Violence in Psychiatry Research Group, kongres sa konal pod záštitou WPA. Téma konferencie boli eufemicky koncipovaná ako „Nové horizonty v interdisciplinárnom prístupe“. Zišlo sa na nej viac ako 500 registrovaných účastníkov a napriek úzko špecializovanej problematike odznelo 201 príspevkov a prednášok, prezentovaných bolo aj 83 posterov.
Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť