Objednávka predplatného je na rok 2021. Ak by ste si chceli objednať časopisy z roku 2020, kontaktujte nás prosim na emaile predplatne@solen.sk
Časopis
Cena
Počet čísel
Predplatiť
Celý ročník
Pediatria pre prax
Solen
Cena:
24 €
Počet čísel:
6 čísel/rok
Predplatiť:
Celý ročník:
Via practica
Solen
Cena:
24 €
Počet čísel:
6 čísel/rok
Predplatiť:
Celý ročník:
Neurológia pre prax
Solen
Cena:
24 €
Počet čísel:
6 čísel/rok
Predplatiť:
Celý ročník:
Onkológia
Solen
Cena:
24 €
Počet čísel:
6 čísel/rok
Predplatiť:
Celý ročník:
Psychiatria pre prax
Solen
Cena:
16 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Celý ročník:
Dermatológia pre prax
Solen
Cena:
16 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Celý ročník:
Praktické lekárnictvo
Solen
Cena:
16 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Celý ročník:
Vaskulárna medicína
Solen
Cena:
10 €
Počet čísel:
2 čísla/rok
Predplatiť:
Celý ročník:
Slovenská chirurgia
Solen
Cena:
16 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Celý ročník:
Anestéziológia a intenzívna medicína
Solen
Cena:
10 €
Počet čísel:
2 čísla/rok
Predplatiť:
Celý ročník:
Urologie pro praxi
Solen
Cena:
20 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Celý ročník:
Intervenční a akutní kardiologie
Solen
Cena:
20 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Celý ročník:

Celková cena za predplatné: 0 €

Pokračovať v objednávke časopisov