Praktické lekárnictvo 1/2017

Známe a neznáme fakty o diklofenaku

PharmDr. Andrea Gažová, Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Bolesť je celosvetový problém. Odhady naznačujú, že 20 % dospelej celosvetovej populácie trpí bolesťou a 10 % z nich sú každoročne novodiagnostikovaní pacienti s chronickou bolesťou. Prevalencia bolesti sa zvyšuje s vekom populácie a terapia bolesti je globálnou prioritou. Diklofenak zaraďujeme medzi nesteroidné antiflogistiká. Okrem akútnej bolesti sa indikuje aj na bolesť chronickú, hlavne na liečbu bolesti pri osteoartróze alebo reumatoidnej artritíde. Existujú dve formy systémovo podávaného diklofenaku – sodná a draselná soľ. Diklofenak je k dispozícii aj v niekoľkých rôznych topických formách – gél, krém, masť alebo náplasti. Ak sú rešpektované indikácie a kontraindikácie diklofenaku, je tento liek účinný a bezpečný v rámci terapie bolesti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Known and unknown facts about diclofenac

Pain is an enormous problem globally. Estimates suggest that 20 % of adults suffer from pain globally and 10 % are newly diagnosed with chronic pain each year. The pain prevalence is increasing with an ageing population and pain management is a global health priority. Diclofenac is a nonsteroidal anti-inflammatory drug. It is used to treat mild to moderate pain, or signs and symptoms of osteoarthritis or rheumatoid arthritis. There are two form of oral diclofenac – diclofenac sodium and diclofenac potassium. Diclofenac has been available in several different topical formulations – gel, cream, ointment or patches. If we accepted indication and contraindication of diclofenac, this drug is effective in the pain treatment.

Keywords: nonsteroidal anti-inflammatory drug, drugs form, diclofenac