Praktické lekárnictvo 4/2019

Záněty dolních cest dýchacích a jejich komplikace

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Infekce dýchacích cest představují jeden z nejčastějších důvodů návštěv praktických lékařů a pediatrů. Obvykle jsou virové etiologie, ale druhotná bakteriální infekce je častá. Důležité je u recidivujících infekcí zjistit příčinu, která vede k opakujícím se epizodám těchto zánětů. Přidružené choroby – diabetes mellitus, ischemická choroba srdeční, chronická obstrukční plicní nemoc, onemocnění jater, ledvin, nádorové onemocnění, imunosupresivní léčba při různých jiných chorobách – představují závažný rizikový faktor, který může onemocnění dýchacích cest vážně zkomplikovat až do situace život ohrožujícího stavu. Preventivní přístup a adekvátní léčba mohou tyto průběhy pozitivně ovlivnit.

Kľúčové slová: záněty dýchacích cest, chřipka, akutní tracheobronchitida, akutní bronchitida, pneumonie, komplikace respiračních zánětů

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lower respiratory tract infections and their complications

Respiratory tract infections are among the most common reasons for seeking care from general practitioners and paediatricians. They are usually of viral aetiology, but secondary bacterial infections are also frequent. In the case of recurrent infections, it is vital to determine the cause that leads to repeated episodes of inflammation. Associated conditions, including diabetes mellitus, ischaemic heart disease, chronic obstructive pulmonary disease, liver disease, kidney disease, tumour disease, and immunosuppressive treatment for various other conditions, represent a major risk factor that may seriously complicate respiratory tract disease to the point of a life-threatening situation. Their course can be affected positively by preventive strategies and appropriate treatment.

Keywords: respiratory tract infections, influenza, acute tracheobronchitis, acute bronchitis, pneumonia, complications of respiratory infections