Praktické lekárnictvo 3/2020

Vývoj vybraných požiadaviek na zriaďovanie verejných lekární na Slovensku

Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., PharmDr. Dominik Grega, PharmDr. Martina Šutorová, PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.

Príspevok sa venuje problematike vzniku nových súkromných lekární na Slovensku od roku 1992 do roku 2004. Podáva prehľad vývoja existencie demografických a geografických kritérií, ktoré boli obsiahnuté v zásadách na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných lekární a etických kódexoch lekárnika.

Kľúčové slová: verejná lekáreň, zriaďovanie lekární, geografické kritériá, demografické kritériá, národná legislatíva, Slovensko

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Development of selected requirements for the establishment of community pharmacies in Slovakia

The paper deals with the opening of new private pharmacies in Slovakia from 1992 to 2004. It provides an overview of the development of the existence of demographic and geographical criteria, which were included in the principles for the establishment and operation of community pharmacies and pharmacy codes of ethics.

Keywords: community pharmacy, pharmacy opening, geographical criteria, demographic criteria, national legislation, Slovakia