Praktické lekárnictvo 1/2017

Volně prodejné přípravky na citlivou pokožku

MUDr. Radana Dwayebová, Mgr. Stefan Gajdoš

Citlivá pokožka je obecný pojem, který je používán k popisu kůže se sníženou tolerancí k používání kosmetiky a výrobků pro osobní hygienickou péči. Článek popisuje v první části projevy, příčiny vzniku a způsoby terapie citlivé pokožky. Vzhledem k tomu, že pacienti často vyhledávají jako jednu z prvních voleb při řešení těchto potíží personál lékárny, shrnuje text ve druhé části článku vybrané volně prodejné dermatokosmetické přípravky určené pro citlivou pokožku, se kterými máme pozitivní zkušenosti.

Kľúčové slová: citlivá pokožka, syndrom citlivé pokožky, volně prodejné dermatokosmetické přípravky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Over-the-counter products for sensitive skin

Sensitive skin is a general term used to describe skin with reduced tolerance to the use of cosmetics and personal hygiene products. The article initially describes the manifestations, causes, and methods of treatment of sensitive skin. Given the fact that patients often seek the pharmacy staff as one of the first options in addressing this issue, the second part of the article summarizes selected over-the- -counter dermocosmetic products intended for sensitive skin that we have a positive experience with.

Keywords: sensitive skin, sensitive skin syndrome, over-the-counter dermocosmetic products