Praktické lekárnictvo 4/2012

V duchu jubilea Alma mater – 38. lekárnické dni a 21. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.

V dňoch 13. – 15. septembra 2012 sa uskutočnilo spoločné odborné rokovanie Lekárnickej sekcie a sekcie Klinickej farmácie, a to 38. lekárnické dni a 21. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej. Podujatia boli venované 60. výročiu založenia Farmaceutickej fakulty UK.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť