Praktické lekárnictvo 4/2021

Úskalia suplementácie železa (menej môže byť viac)

MUDr. Radovan Juríček

Železo je esenciálny mikronutrient, ktorý hrá dôležitú úlohu v mnohých procesoch v organizme. Nedostatok železa je aj v 21. storočí celosvetovo najčastejším nutričným deficitom. Železo sa v potrave vyskytuje v dvoch základných formách: ako organické, hémové železo (živočíšneho pôvodu) a anorganické, nehémové železo (rastlinného pôvodu). V článku sú zhrnuté rôzne spôsoby absorpcie železa a faktory, ktoré tento proces ovplyvňujú, spolu s prehľadom vzniku typických nežiaducich účinkov spojených so suplementáciou železa.

Kľúčové slová: hémové železo, nehémové železo, absorpcia, nežiaduce účinky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pitfalls of iron supplementation (when less can be more)

Iron is an essential micronutrient, that plays an important role in human body. Even in 21th century, iron deficiency is the most common nutrition deficit. Iron in our diet is found in two different types: organic, heme iron (of animal origin) and inorganic, non-heme (of vegetable origin). In this article different pathways of absorption, affecting factors, together with short overview of typical adverse events during iron supplementation are summarized.

Keywords: heme iron, non-heme iron, absorption, adverse events