Praktické lekárnictvo 3/2011

Účinok doplnkov stravy na kognitívne funkcie: poznatky z epidemiologických a klinických štúdií

doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.

Cieľom predkladaného príspevku je poskytnúť odborníkom v oblasti zdravotníctva informácie o účinkoch doplnkov stravy na kognitívne funkcie u ľudí. Omega 3 nenasýtené mastné kyseliny, ginkgo biloba, vitamíny B12, kyselina listová a vitamín E boli predmetom skúmania mnohých epidemiologických aj klinických štúdií, ktorých cieľom bolo zistiť, aký vplyv majú tieto látky na kognitívne funkcie pri fyziologickom starnutí, pri miernej kognitívnej dysfunkcii, pri organickom poškodení mozgu a pri rôznych štádiách Alzheimerovej demencie.

Kľúčové slová: doplnky stravy, kognitívne funkcie, fyziologické starnutie, demencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The efficacy of food supplements on cognitive functions: findings of epidemiological and clinical studies

The aim of this paper is to provide information about efficacy of food supplements on cognitive functions in humans to professionals of public health. Omega 3 unsaturated fatty acids, ginkgo biloba, vitamins B12, folic acid and vitamin E have been subjects of investigation of many epidemiological and clinical studies, which give new findings about effects of mentioned substances on cognitive functions in physiological ageing, mild cognitive impairment, organic brain damages, and in various stages of Alzheimer´s dementia

Keywords: food supplements, cognitive functions, physiological ageing, dementia.