Praktické lekárnictvo 2/2012

Súčasné možnosti liečby bronchiálnej astmy

prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc., prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.

Bronchiálna astma je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest charakterizované bronchiálnou hyperreaktivitou a rôznym stupňom bronchiálnej obštrukcie. Základom liečby prieduškovej astmy je dlhotrvajúca liečba inhalačnými kortikosteroidmi. Najvhodnejšou liečbou astmy bronchiale je kombinácia inhalačných kortikosteroidov s dlho účinkujúcimi beta2-adrenergomimetikami (najideálnejšie vo forme fixných kombinácií). Ako alternatívna liečba u dospelých sa ukázali modifikátory leukotriénov. Z doplnkových liečiv treba spomenúť metylxantíny. U pacientov s alergickou astmou je možné použiť anti-IgE a antihistaminká. Rýchlo účinkujúce inhalačné beta2 sympatikomimetiká sa využívajú na rýchle uvoľnenie symptómov počas akútneho bronchospazmu. Uvedenú liečbu by mali sprevádzať preventívne opatrenia a výchova pacienta.

Kľúčové slová: bronchiálna astma, kortikosteroidy, beta2-adrenergomimetiká, leukotriény, metylxantíny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The current possibilities of the treatment of bronchial asthma

Bronchial asthma is a chronic inflammatory disease of the airways characterized by bronchial hyperreactivity and a variable degree of the airway obstruction. The basis of asthma treatment is long-term treatment with inhaled corticosteroids. The most advisable therapy of bronchial asthma is combination of inhaled corticosteroids with long-acting beta2-adrenomimetic drugs (the optimal in the form of fixed combinations). As alternative therapy the modifiers of leukotriens could be used in adult patients. In the patients with allergic asthma could be used anti-IgE and anthistaminics. The rapid-acting inhaled beta2-adrenomimetics are used for rapid symptomatic relief of acute bronchospasm attacks. Except therapy are also important preventive measures and patient education.

Keywords: bronchial asthma, corticosteroids, beta2-adrenomimetics, leucotriens, metylxanthines.