Praktické lekárnictvo 2/2016

Štyridsiate druhé lekárnické dni sa niesli Donovalmi v znamení „Diabetu“ – epidémie tretieho tisícročia

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.

stiahnuť celý článok v pdf

The 42nd Days of Pharmacy with main topic „Diabetes“ – epidemic of the third millennium