Praktické lekárnictvo 2/2013

Starostlivosť lekárnika o pacientov s diabetom

PharmDr. Marcel Jusko, PhD.

S narastajúcim počtom pacientov s ochorením diabetes mellitus stúpa v dôsledku zmeneného metabolizmu výskyt ochorení ciev, kĺbov, šliach a kože a ďalších ochorení. Cievne komplikácie sú hlavnou príčinou morbidity a mortality u diabetikov. V dôsledku toho je nevyhnutná správna kompenzácia diabetes mellitus, normalizácia hypertenzie a liečby dyslipidémie. S tým súvisí zvyšujúci sa počet liekov, ktoré pacient užíva. Osobitou skupinou je diabetes u tehotných žien. Lekárnik by mal okrem správnej edukácie pacienta v otázkach prevencie, správnej aplikácie a užívania liekov, starostlivo sledovať možné nežiaduce účinky a monitorovať výskyt interakcií v priebehu liečby diabetika.

Kľúčové slová: diabetes mellitus, nežiaduce účinky, interakcie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť