Praktické lekárnictvo 1/2018

Správna aplikácia očných kvapiek – úloha farmaceuta v edukácii pacienta

PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH

Očné kvapky (instilácie) patria k najviac používaným očným liekom. Najčastejšie ide o lieky s obsahom antialergík, antiglaukomatík, antiinfekčných liečiv a tzv. umelých sĺz. Okrem technologických špecifík majú očné kvapky aj významné aplikačné špecifiká. Ak si pacient aplikuje očné kvapky nesprávne, znižuje sa ich farmakologický účinok a rastie riziko zlyhania farmakoterapie. V článku prezentujeme edukačný leták pre pacientov, ako si správne aplikovať očné kvapky.

Kľúčové slová: očné kvapky, správna aplikácia, farmaceut, edukačný leták

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Properly application of eye drops – the role of the pharmacist in patient education

Eye drops (instillations), belong to the most used eye medicines. The most used are medicines containing antiallergics, antiglaucomatics, anti-infectives and artificial tears. Eye drops are very specific in technological compounding, and in application, as well. Non-properly application of eye drops results in decreased pharmacological effect and increased risk of pharmacotherapy failure. We present the educational leaflet for patients, how to self-administer the eye drops properly.

Keywords: eye drops, properly application, pharmacist, educational leaflet