Praktické lekárnictvo 1/2011

Specifická antimykotika a jejich použití u vybraných patologických stavů

PharmDr. Petr Horák

Během posledních dekád narůstá incidence především systémových mykotických onemocnění. Souvisí to jak s rozvojem pandemie HIV/AIDS, tak i s rozvojem léčby řady onemocnění s postižením imunitního systému. Proto byla v posledních letech do praxe uvedena řada nových léčiv a lékových skupin, případně byly přehodnoceny způsoby aplikace a indikace u léčiv již dříve zavedených. Rovněž na poli léčby topických mykotických onemocnění došlo k zavedení nových postupů a také jim je věnován tento článek.

Kľúčové slová: antimykotika, systémové mykózy, topické mykózy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Specific antifungals and their use in the therapy of selected diseases

The incidence of systemic fungal infections especially has been growing in last decades. It is related to the expansion of HIV/AIDS pandemic and also to the development of therapy of many diseases that affect immunity. It has resulted in the development of new drugs and new therapeutic classes, or changes in the administration and indications of formerly known drugs. Moreover, new therapeutic approaches have also been employed in the therapy of topical mycoses, and this article is devoted to them, too.

Keywords: antifungals, systemic mycosis, topical mycosis.