Praktické lekárnictvo 1-2/2020

Rizikové faktory pre vznik hemoroidov a ustúpenie ich prejavov po aplikácii polykomponentnej zdravotníckej pomôcky

PharmDr. Andrea Gažová, PhD., PharmDr. Simona Valášková, PaedDr. Viera Žufková, PhD.

Hemoroidy sú distálne vytesnenie a venózne rozloženie hemoroidných vankúšov, čo je stav, ktorý postihuje 39 až 52% dospelých. Hemoroidy sú obyčajne asymptomatické, ale môžu sa komplikovať bezbolestným krvácaním, prolapsom, znečistením a svrbením. Zápcha, strava s nízkym obsahom vlákniny, sedavý spôsob života a gravidita zvyčajne zvyšujú riziko hemoroidov. Uskutočnili sme biomedicínsky výskum na 328 pacientoch (203 žien, 125 mužov) vo veku 14 - 95 rokov. Cieľom nášho biomedicínskeho výskumu bolo vyhodnotiť klinickú účinnosť polykomponentnej zdravotníckej pomôcky vo forme hydrogélu obsahujúcej prírodné flavonoidy (výrobca VULM, Slovensko) u dospelých pacientov s hemoroidovou chorobou a zamerať sa hlavne na akútnu fázu záchvatu hemoroidov.

Kľúčové slová: hemoroidy, lokálna terapia, diosmín, hesperidin

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Risk factors for development of haemorrhoids and relief of their symptoms after the application of polycomponent medical device

Haemorrhoids are distal displacement and venous distention of the hemorrhoidal cushions, a condition that affects 39 to 52% of adults. Haemorrhoids are commonly asymptomatic but can be complicated by painless bleeding, prolapse, soiling and pruritus Constipation, a low fiber diet, sedentary lifestyle and gravidity are commonly assumed to increase the risk of hemorrhoids. We performed a biomedical research on 328 patients, (203 women, 125 men), aged 14 – 95. The objective of our biomedical research was to evaluate the clinical efficacy of polycomponent medical device in adult patients with haemorrhoidal disease and to focus mainly on the acute phase of the attack of a haemorrhoidal disease.

Keywords: haemorrhoids, local therapy, diosmine, hesperidine